Facebook

Adresa tábora

Letní tábor BOURÁCI - Rekreační středisko StarLine Hrachov, č. ev. 45, 264 01 Dublovice - Chramosty

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

Tak zase za rok na shledanou!

Tak dnes už jsme všichni doma a já ještě teď vybaluji poslední věci a malej Jinříšek na mě u toho dohlíží :-) Jménem bouráků bych chtěl všem, kteří se na táboře podíleli, moc poděkovat. Hlavně dětem, které byly tento rok výjimečně hodné, vedoucím, kteří se dětem celý den věnovali, sluníčku, které nám výjimečně přálo, a též rodičům a příbuzným dětí, kteří nás pozitivními ohlasy motivovali do další práce. Věřím, že se za rok opět všichni sejdeme a užijeme si dalších skvělých čtrnáct dní.

Celé husitské bandě, Na pohodu :-) Mlha.

Obrazek: 

Časy příjezdů autobusů

Časy příjezdu autobusů – sobota 27.7.2013

Praha – 11:30

Kladno – 12:15

Stochov – 13:00

Rakovník – 13:30

Časy jsou přibližné (plus/minus 15 minut), mohou se měnit v závislosti na dopravni situaci.

Slavné vítězství

Jak jsme předpokládali, křižáci při svém tažení proti husitské rebelii napadli ve středu pozdě večer i naši osadu. Křižácké vojsko zahájilo svůj útok prvním velkým náporem za pomoci zikmundových dělových salv. Ten se nám se štěstím podařilo odrazit. Malí husité srdnatě hájili naše táborové artefakty, které nám Mistr Jan Hus svěřil. Všechny táborové družiny bránily naši osadu, vzájemně si pomáhaly, když raněné odnášeli na nosítkách a vězení, do kterého polapené křižáky odváděli, praskalo ve švech. V klíčové fázi bitvy se však na bitevním poli zjevil samotný Zikmund, který nejenže osvobodil všechny křižáky, ale dokonce se mu podařilo ukrást naší táborovou vlajku. Husité tedy zformovali své šiky a vydali se Zikmunda pronásledovat. Po dramatickém boji nakonec Zikmund padl a husité mohli zpět slavnostně pověsit svoji táborovou vlajku.

Během včerejšího dne se na obloze objevily první mraky, což nám ovšem vůbec nevadilo, družiny pomáhaly při přípravě slavnostního závěrečného ohně, během kterého nás navštíviil samotný Jan Žižka na svém koni i s družinou. Ukořistěná křižácká vlajka shořela na hranici a táborníci mohli jednookému hejtmanovi předat Husovy listy, které mu slavnostně předali.

Dnes na děti čekalo vyvrcholení naší celotáborové hry. Souboj to byl velmi vyrovnaný, sladké ocenění však nakonec nemine žádného táborníka. Večer nás čekají závěrečné husitské hudební slavnosti, všichni budeme určitě tancovat až do pozdního večera.

Příprava slavnostního závěrečného ohně

Obrazek: 

Husitské vojsko před rozhodující bitvou

Dnes malí husité vstávali o něco později. Včera večer se totiž všichni zúčastnili speciální pyžamové párty, během níž byli ohodnoceni nejlepší pyžamář a pyžamářka. Hudební večer provázely pikantní soutěže ve smíšených párech, o zajímavé ceny nebyla nouze. Vzhledem k tomu, že tanečníkům se vůbec nechtělo z parketu Dj Mlha nakonec ke všeobecnému nadšení posunul večerku o celou hodinu. Taneční večer zakončila oblíbená Včelka Mája, tentokrát ale v novějším kabátu od skupiny Nightwork.

Dnešní dopoledne probíhá v odpočinkovém tempu. Táborníci právě soutěží ve hře o číslo bratra Jiříka z Bratronic. Odpoledne nás čeká další krásný den u vody, šlapadla už jsou připravená, děti se těší do vody.

Dnes však na malé husity čeká opravdová zkouška. Od našich zvědů jsme totiž zjistili, že do Pelhřimova již dorazil největší nepřítel husitů král Zikmund zvaný Liška Ryšavá. Právě odtáhl z neúspěšného obléhání Kutné Hory a se svými křižáky se chystá napadnout i naší osadu. Neví však, že naše bojové družiny jsou na něj výborně připravené, mj. vyzbrojené dýkami a štíty. Každopádně dnešní večer budou muset být všichni ve střehu. Velká bitva se již blíží...

Táborové vojsko v plné zbroji

Obrazek: 

Právě jsme se vrátili z hradu Orlík :-)

Včerejší den pro táborníky začal ve znamení bobříka mlčení. Každý před budíčkem dostal odznáček, který mohl ztratit pouze v případě, že ho některý z vedoucích nachytal při mluvení. Husity včerejší tůra prověřila, avšak poté co dorazili na hrad Orlík, únava byla ta tam. Za malou pomoc kastelánovi byl hrad na celou noc jen náš. Děti si dali guláš s chlebem a na ohni brambory. Po nástupu se všichni zabydleli ve stanech a pak se už jen zpívalo při praskání dřeva u plápolajícího ohně.

Po setmění však na táborníky čekal ještě jeden bobřík, a to odvahy. Ne všichni měli tu kuráž vyrazit po vyznačené stezce lesem, ale devět statečných se nakonec odvážilo. Na cestu jim k tomu svítil měsíc skoro v úplňku a jasná obloha nad námi.

Hned po příchodu se nám konečně podařilo připojit k místní síti, takže si budete moci zpětně prohlédnout fotky z celého víkendu. Večer táborníci budou zdokonalovat své husitské dovednosti, čeká na ně spousta her a soutěží.

Slibovaná šifra Jana Žižky

Obrazek: 

Víkend na bouráckém táboře

Milí rodiče a přátelé malých husitů. Táborníci se dnes ráno opět probudili do krásného dne. Dopoledne nás navštívil podplukovník Boris z Armády ČR, který husitům předvedl základy sebeobrany. Všichni pozorně naslouchali, jelikož vědí, že při kontaktu s křižáckým vojskem se jim nabyté schopnosti mohou hodit. Odpoledne se celý tábor odebral do nedalekého lesa, kde na ně čekal vzkaz od samotného Jana Žižky. Vzkaz byl ale zašifrovaný, aby se k němu křižáci nedostali a malí husité ho museli rozluštit. Po nalezení čtyřiačtyřiceti symbolů a správných klíčů se nakonec všem družinám podařilo šifru rozluštit. Zítra šifru předložíme i Vám. Třeba také budete chtít zaměstnat své mozkové závity :-)

Večer si děti zazpívají u táborového ohně s proslulým kytaristou Pepou Jeronýmem, a my vyzkoušíme, zda se nám podaří zazpívat alespoň část husitského chorálu „Ktož sú boží bojovníci.“ K tomu nám bratr Miroslav Želivský nachystal speciální vepřové hody, při pohledu na točící gril se nám sbíhají sliny cheeky

Zítra na táborníky čeká zlomový den. Po obědě se totiž odebereme na zříceninu hradu Orlík, kde za malou výpomoc kastelánovi budeme moci všichni strávit noc ve stanech a uvařit si v kotlících guláš s bramborami. Hrad Orlík je jednou ze zastávek při cestě husitů celotáborovou hrou, počasí má být opět skvělé, čeká nás krásný den plný zážitků.

Obrazek: 

Husitská posádka pokračuje ve svém tažení

Poslední dny nám na táboře přeje krásné počasí. V úterý a ve středu jsme tak vždy odpoledne mohli navštívit přehradu Trnávka s krásně čistou vodou z řeky Želivky. Přístup do vody je na ní ideálně pozvolný a děti se mohly vyřádit třeba na šlapadle. Každé dopoledne, kdy slunce ještě tak nepálí, je prostor pro celotáborové hry, na základě nichž děti sbírají políčka na cestě husitskými městy.

Včera jsme všichni navštívili nedaleké město Pelhřimov, kde husité sbírali vzácné pečetě. Někteří navštívili muzeum strašidel nebo rekordů a kuriozit, kterými je Pelhřimov proslavený. Poté jsme se odebrali na bazén, kde děti dováděly v místním aquaparku. Večer po setmění na táborníky čekalo překvapení. V okolí tábora se objevil nebezpečný Zikmundův křižák a malí husité se vydali na noční křižáckou stezku, během které na ně čekaly záludné úkoly. Všichni úspěšně dorazili do cíle k táborovému ohni.

V reakci na včerejší večerní příhodu bylo třeba vystužit táborový obranný val. Dopoledne si pak každý husita vyrobil vlastní štít, který ho bude chránit, pokud by se k nám křižáci zase přiblížili. Odpoledne bude hrát hlavní roli voda a sluníčko a večer opět roztočí svá hvězdná kola dj Mlha.

Parta táborových hejtmanů a vedoucích smiley

Obrazek: 

První chvíle táborové posádky

Hned po příjezdu a ubytování táborníků se všem malým husitům představili oddíloví vedoucí a děti se seznámili s táborovým prostředím. Malí husité během dne nelenili a vymysleli si název své družiny a pokřik, kterým se prezentovali na prvním oficiálním husitském nástupu. Na něm se děti seznámili s hejtmany posádky Jiříkem Peckou z Bratronic, Jindřichem Hynkem z Libušína a Miroslavem Želivským. Táborová posádka se ocitla v 15. století v časech husitské reformace a vytvořila 4 družiny: Boží Bojovníky, Šiškovce, Kalíšky a Křižáky. O táborníky se budou starat osvědčené zdravotnice pod vedením Renči Manči z Trocnova. Jednotlivé družiny budou mít za úkol projít trasu přes známá husitská města a hrady z Kladna až do Kletečné.

Při první hře se malým husitům podařilo v hlubokých lesích kolem Kletečné najít skryté čtyři vzácné artefakty. Bronzový kalich - symbol husitů, poslední zápisky Mistra Jana z Kostnice, vzácnou mapu Kletečné a okolí z období reformace a legendární bojový cep, kteří husté používali při svých spanilých jízdách. Za odměnu dostal každý táborník táborové triko s odznáčkem dráčka bouráčka :-) Tyto předměty budou mít za úkol táborníci střežit až do příjezdu samotného Jana Žižky, který posádku zkontroluje a zhodnotí, jestli je hodna nasazení do boje proti zikmundovým křižákům.

Dnes dopoledne si každá družina vyrobila svojí vlastní vlajku, představivost jednotlivých členů posádky nás všechny mile překvapila. Po večerním nástupu se s vyrobenými vlajkami družiny vyfotí a výsledek se budeme snažit na stránky dát co nejrychleji.

PLÁN CELOTÁBOROVÉ HRY - HUSITI

Obrazek: 

Celotáborová hra začíná!

Do tábora sice máme ještě pár dnů, ale některé věci, které ovlivní táborové dění se již udály. Včerejším výročím upálení Mistra Jana Husa se dění našeho tábora přesunulo do roku 1415. Část družiny, která Mistra Jana doprovázela do Kostnice se oddělila a zůstala v Čechách, konkrétně na Vysočině v historické osadě Kletečná. Poslední schůzka Mistra Jana s jeho družinou proběhla na hradě Orlík, který během tábora také navštívíme. Této skupině Mistr Jan svěřil do opatrování vzácné předměty, mezi nimiž jsou vlastnoručně psané Husovy listy a starý kalich, který bude symbolizovat náš pobyt na táboře a který budeme muset během 14 strávených dnů hlídat a chránit před nájezdy Křižáků.
 

Obrazek: 

Doklady, které je nutné mít u odjezdu s sebou

Vážení rodiče, pro ty děti, kteří ho ještě nemají, přikládáme níže soubor, který obsahuje dva tiskopisy, které je nutné mít při odjezdu s sebou. Posudek o zdravotní způsobilosti dostane na konci tábora každé dítě nazpátek, jelikož má roční platnost a dítě ho bude moci využít i na jiných akcích. Prohlášení by nemělo být starší 24 hodin před odjezdem a nezapomeňte ani na kartičku pojišťovny nebo případně její kopii. V příloze máte možnost si tiskopisy vytisknout.
Tímto bychom Vás ještě chtěli poprosit zabalit dítěti s sebou nějaké staré bílé triko (popř. kus prostřeradla), na které si děti během tábora budou moci  fixou nakreslit popř. vyšít husitské motivy a symboly.

Stránky