Facebook

Adresa tábora

Letní tábor BOURÁCI - Rekreační středisko StarLine Hrachov, č. ev. 45, 264 01 Dublovice - Chramosty

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

Dokumenty, které je třeba mít s sebou na Bourácký tábor

Vážení rodiče, 

v příloze níže připojujeme dokumenty, které je třeba mít s sebou u odjezdu a bez nichž Vaše dítě nebude do autobusu přijato. Co se týče posudku o zdravotním stavu, zkontrolute si prosím, zda se platnost posudku vejde do požadovaných 24 měsíců. Co se týče prohlášení o bezinfekčnosti, je třeba tradičně jej vyplnit nejdříve 24 hodin před odjezdem, aby se jednalo o aktuální stav. V případě, že Vaše dítě bere léky nebo mělo v posledních 14 dnech klíště, napište to na druhou stranu prohláše. ní. Současně Vás žádáme o fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Moc Vám děkujeme za zajištění těchto dokumentů, bez nichž se jako pořadatelé dětského tábora nemůžeme obejít.

Krásný den a již za týden na viděnou. Bouráci a spol.

Přihlašování je v plném proudu

Počátkem nového roku začalo na našich stránkách přihlašování přes webový formulář, který naleznete na levé postranní rubrice "Přihláška 2022". V seznamu dětí (lišta dole) se pak budete moci vidět seznam doposud přihlášených dětí. 

Desátý jubilejní ročník - Bourácký tábor 2022

Vážení a milí příznivci našeho Bouráckého tábora!

Z kraje letošního roku 2022 máme pro Vás skvělou zprávu. Letošní ročík Bouráckého tábora se bude konat v termínu od 13. 7. do 27. 7. 2022, opět na ozkoušeném místě v Hrachově u Sedlčan, s kterým jsme se loni sžili. Čekají nás tedy letos opět skvělé zážitky a to tentokrát na téma, na které jsme se již několik let velmi těšili. Dobou, do které se totiž letos přesuneme, bude období přibližně o 700 let zpět do doby panování českého krále a římského císaře Karla IV., našeho nejslavnějšího panovníka, během něhož české země nejenom vzkvétaly, avšak tato doba byla vrcholem vzdělanosti a erudice, tomuto panovníkovi se podařilo rozšířit české království a ubránit ho před nepřáteli. Na zemském sněmu se pravidelně scházeli nejvyšší členové jednotlivých šlechtických rodů, aby s králem projednávali zemské záležitosti a i my ochutnáme, jak to tito šlechtici měli v této době složité..

Letošní ročník bude navíc okořeněný tím, že se bude jednat o ročník desátý. Přežili jsme tedy úspěšně loňský přelomový ročník a letos se vrátíme na tábor zpět na 14 dnů (loni se nám podařilo vyjednat pouze dnů 12). V průběhu jara budeme průběžně zveřejńovat aktuality a co nás letos čeká. Již nyní se všichni moc moc moc těšíme!

Krásné a příjemné první dny nového roku 2022 Vám přejí Bouráci a kolektiv.

Stránky