Pátý den nás navštíví král!

Venku je čím dál krásněji a čtrnáctidenní sněm všech zemí a šlechtických rodů Koruny české pokračuje dnes zásadní návštěvou krále Jana Lucemburského, který přijede přímo ze svého rodiště a bude šlechtice a hrabata žádat o potvrzení nároku rodu Lucemburků na český trůn. Šlechtické rody jsou připraveny, rozmařilý král, který spíše než že by skutečně vládl, tak se raději účastní rytířských klání a tanečních bálů. Chystá se také velmi důležitý soud, kterému král Jan bude předsedat a u kterého se očekává, že král vyjádří nespokojenost se službami vrchního Šenka Maliny. Výkonem případného trestu bude pověřen nikdo jiný než Kat Ondraťal Mydlář, které ovládá několik stupňů tortury. Jejím prvním stupněm jsou palečnice, které vidíte na obrázku. Slepý král se nicméně na sněmu nezdrží moc dlouho, jelikož by spolu se svým synem Karlem měl na francouzské straně účastnit jedné z klíčových bitev stoleté války u severofrancouzského Kresčaku. Pážata budou dnes večer absolvovat noční pochod, na jehož konci se setkají se samotným králem Janem, aby vzdali hold a poklonili se v předvečer bitvy.