Facebook

Adresa tábora

Letní tábor BOURÁCI - Rekreační středisko StarLine Hrachov, č. ev. 45, 264 01 Dublovice - Chramosty

PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

Informace pro rodiče

 

BOURÁCKÝ TÁBOR 13.7. – 27.7.2022

 

Vážení rodiče,

občanské sdružení BOURÁCI a jeho kolektiv vedoucích Vás letošní rok zvou na letní dětský tábor s dlouholetou tradicí v rekreačním středisku Star Line u Hrachova.

Náplň tábora

Ihned po příjezdu budou děti rozděleny do oddílů a družin podle svého věku. Při zařazení do družin zohledňujeme přání dětí, což lze řešit již upozorněním v online přihlášce nebo při samotném příjezdu. Našeho tábora se mohou zúčastnit děti od 6 do 17 let.

Náš tábor je svojí náplní velice pestrý, pro děti máme připraveno spoustu zábavných her různého zaměření, u nás se rozhodně žádné dítě nudit nebude. Hlavní náplní tábora je celotáborová hra, ve které budou děti mezi sebou soutěžit v různých dovednostech (sportovních, rozumových, v šikovnosti a jiných) a na konci tábora máme pro každé dítě připraveny drobné dárky jako odměnu za účast. V okolí tábora je spousta vhodných lokalit ke koupání, zejm. v areálu tábora je krásné přírodní koupaliště. Během tábora máme pro děti připraveny spousty zajímavých výletů, kde lze též zajistit stanování. Strava je na táboře zajištěna 6x denně (vč. druhé večeře + celodenní pitný režim) v hlavní budově s jídelnou o kapacitě 100 míst s další možností nákupu cukrovinek a nápojů v denním bufetu. Pro dětí již léta vaří osvědčený kolektiv kuchařů, se kterým jsou děti velmi spokojeny. Zdravotní péče o děti je zajištěna dvěma kvalifikovanými zdravotními sestrami s dlouholetou praxí v oboru ošetřovatelství.

Fotky z působení našich vedoucích na táboře v Kletečné v minulých letech  si lze prohlédnout na našem webu www.bourackytabor.cz Na našich stránkách bude možné po celý průběh tábora sledovat naší činnost, komunikovat s Vašimi dětmi a podívat se, jaký mají děti program. V minulých letech se nám podařilo na táboře utvořit semknutou partu dětí a dospěláků, naším přáním je, aby Vaše dítě mělo na tábor jen ty hezké vzpomínky. My sami čerpáme ze svých bohatých táborových zkušeností. Po letech, kdy jsme jezdili na velký tábor jsme se od roku 2013 rozhodli jít vlastní cestou, tj. udělat menší tábor, max. pro 80 dětí, na němž se všihni znají a všichni jsou kamarády. Myslíme, že v minulých letech se nám to podařilo (viz též historie na našich internetových stránkách) a rádi bychom to letos zopakovali.

Celotáborov​á hra

Dobou, do které se totiž letos přesuneme, bude období přibližně o 700 let zpět do doby panování českého krále a římského císaře Karla IV., našeho nejslavnějšího panovníka, během něhož české země nejenom vzkvétaly, avšak tato doba byla vrcholem vzdělanosti a erudice, tomuto panovníkovi se podařilo rozšířit české království a ubránit ho před nepřáteli. Na zemském sněmu se pravidelně scházeli nejvyšší členové jednotlivých šlechtických rodů, aby s králem projednávali zemské záležitosti a i my ochutnáme, jak to tito šlechtici měli v této době složité.., bude to opět pouť nelehká a cestou bude na táborníky čekat spousta překážek, které se budeme pokoušet společně zdolat. Téma nabízí širokou škálu možností a her, pro děti je připraven pestrý program, který budeme v průběhu tábora každý den zveřejňovat na těchto internetových stránkách. Naším cílem je, aby se Vaše dítě na táboře nikdy nenudilo.

Nejnutnější vybavení dítěte na tábor

Dlouhé kalhoty, košile nebo tričko, bunda - na cestu, 2x  tepláková souprava, 2x krátké šortky, 8x tričko kr. rukáv, 2x tričko dl. rukáv, 1x svetr, 16x slipy nebo trenýrky, 1x plavky, 1x pyžamo, 1x pláštěnku, 1x čepici proti slunci, 1x ponožky teplé, 16x ponožky, kapesníky, 2x ručník, gumovky, 2x sportovní obuv, přezůvky na pokoj, toaletní sáček - kelímek, kartáček, pastu, hřeben, šampon, krém na obličej, krém na opalování, sluneční brýle, dopisní papíry, tužku, láhev z PVC, malý batoh na výlety. Doporučujeme seznam věcí nalepit do kufru a věci označit a to zejména u malých dětí. Děti si s sebou mohou vzít nafukovací lehátka a podobné další vybavení pro zpříjemnění koupání. Na cestu prosím nedávejte dětem mnoho jídla, neboť po příjezdu do tábora dostanou oběd. Doporučujeme dát dítěti kapesné cca 500 až 800 Kč a peníze si uložit u svého vedoucího oddílu. 

Na tábor nedoporučujeme dítěti s sebou dávat mobil, který je často důvodem velkého stýskání, nebo jiné elektronické přístroje. Pokud u sebe dítě tyto cennosti bude mít, může si je uložit u svého vedoucího. Za ztracené věci v případě neuložení těchto věcí u vedoucího bohužel nemůžeme ručit. Dále Vás žádáme, aby si děti sebou vzaly spacáky na stanování. V případě zájmu dětí, si každoročně tábor zpestřujeme stanováním na překrásných místech v táborovém okolí.

Cena tábora

Cena tábora je 7 100 Kč. Z důvodu kontroly plateb je nutno vždy uvádět jako variabilní symbol datum narození dítěte (účet, složenka, faktura). V ceně je zahrnuta odpovědnost za škodu, nikoliv úrazové pojištění.

 

Číslo účtu – 2100364652/2010 (+ variabilní symbol = datum narození dítěte).

Z důvodu nutnosti zaplacení záloh pro majitele rekreačního objektu, Vás žádáme o zaplacení do konce měsíce května, nejpozději však tři dny před jeho zahájením, kdy je již nutné mít částku připsanou na táborovém účtu. Při pozdějším termínu je nutné prokázání platby v době odjezdu. O zaplacení tábora v dřívějším termínu nemusíte mít obavy, v případě neúčasti Vašeho dítěte na táboře, Vám bude při vyúčtování částka vrácena. V případě onemocnění Vašeho dítěte, jež by ohrozilo odjezd Vašeho dítěte na tábor, nás prosím kontaktujte. Je to nutné z důvodu poplatků, které musíme zaplatit již před vlastním táborem (doprava, pojištění).

Všeobecné podmínky

1.   V případě předem nahlášeného odjezdu (před táborem) nebo v případě odjezdu dítěte z důvodu nemoci se vrací 300 Kč/den. V případě nenahlášeného odjezdu dítěte z tábora nevracíme nic.

2.   Na táboře netolerujeme kouření a požívání alkoholických nápojů včetně omamných a návykových látek. Pokud bude dítě přistiženo, je posláno domů na náklady rodičů, bez nároku na vrácení peněz.

3.   Po celou dobu konání tábora se děti řídí táborovým řádem.

4.   V případě podání přihlášky, rodiče souhlasí se zveřejněním fotodokumentace dětí z průběhu tábora na www.bourackytabor.cz Fotodokumentace nebude poskytnuta třetím osobám.

5.   Zákonný zástupce dítěte svým podpisem vyjadřuje souhlas s všeobecnými podmínkami tábora.

Doprava na tábor

Doprava na tábor je zajištěna táborovými autobusy. Hlavní místa odjezdů jsou z Rakovníka, Kladna a Prahy. V případě větší účasti dětí z menších obcí tomu odjezd autobusů přizpůsobíme a včas zveřejníme na našich internetových stránkách. V online přihlášce prosím zdůrazněte, kde Vaše dítě bude nastupovat. O přesných časech odjezdů Vás budeme včas informovat. Pokud Vaše dítě na tábor dopravíte vlastní cestou, informujte nás o tom prosím v přihlášce.

Rodiče jsou povinni zajistit předání a převzetí dítěte.
Dále je opravdu nutné včas nahlásit na kontaktní adresu, kdyby jejich dítě z jakéhokoliv důvodu nemohlo do tábora nastoupit.

Před nástupem do dopravního prostředku musí dítě odevzdat kopii přiloženého tiskopisu o zdravotní způsobilosti dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení o zaplacení jen v případě opožděné platby). Dále je nezbytně nutné, aby dítě odevzdalo vedoucímu přepravy kopii průkazu zdravotní pojišťovny.

Bez těchto dokladů nabude dítě vedoucím přepravy převzato!
Předem Vám děkujeme za dodržení těchto nutných opatření, bez kterých by tábor nešel uskutečnit.

Sídlo občanského sdružení Bouráci
JUDr. Jindřich Habada
Fr. Brzáka 810
273 06 Libušín

Číslo účtu – 2100364652/2010 (+ variabilní symbol = datum narození dítěte).

Kontaktní osoba pro další informace a dotazy: Jindřich Habada, tel: 776 650 358; e-mail: mlha@bourackytabor.cz.

Další kontakty: Jiří Tesař, tel. 777 643 158

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy i během tábora, přednostně na tel.číslo 776 650 358

Naše stránky je možno si prohlédnout na www.bourackytabor.cz

Náš tábor splňuje veškeré podmínky dané zákony a vyhláškou ministerstva školství o zotavovacích akcích pro děti a dorost. O vaše děti se bude starat osvědčený kolektiv vedoucích se zkušenostmi z táborových akcí a z jiných akcí pro děti. Na táboře je též zajištěn kvalifikovaný zdravotnický personál.