Indiánská celotáborová hra právě začala

Po včerejším příjezdu do indiánské osady v Kletečné se všichni táborníci ubytovali ve svých vigvamech a poznali své kamarády. Na večerním slavnostním nástupu jim byli představeni nejvyšší náčelníci rodiny kmenů, která je příbuzná rodině Šošonů, indiánů z velkých prérií, kteří byli proslaveni svými obrannými schopnostmi. Indiáni se dozvěděli o tom, že místní kraj provázejí nájezdy nepřátelských Komančů a naší osadu bude třeba pozorně bránit. Zároveň byl vztyčen totem, který mají malí indiáni za úkol během dneška ozdobit. V osadě také vyrostlo pravé indiánské týpí, v kterém budou náčelníci uzavírat mírové dohody s okolními kmeny. V táboře vzniklo šest kmenů: Bílí bizoni, Černí pigmejové, Nanuakové, Citronci, Šedí vlci a Rudí skunci. Na dnešním nástupu budou mít za úkol se prezentovat bojovým pokřikem, který jim přinese další body na cestu prérií mezi slavnými indiánskými kmeny. Plánek letošní idniánské hry můžete vidět níže.