Velké vítězství je naše

Při noční bitvě, kdy naše indiánské kmeny napadl nepřátelský kmen Komančů, se podařilo vybojovat veliké vítězství. V první fázi bitvy jsme utrpěli velké ztráty, ale útok jsme zuby nehty odrazili. V druhé fázi bitvy se na bojovém poli objevil náčelník Komančů Trefená Hlava. Svým křikem vyburcoval všechny k boji a dokonce se mu podařilo ukořistit naší bouráckou vlajku. To však nemělo dlouhého trvání, Trefená Hlava sice odolával, ale nakonec padl a bitvu všechny kmeny zakončily svými pokřiky, které s nádechem vítězství byly prý slyšet až v dalekém Pelhřimově. Včera večer si táborníci připravili velkou hranici, kde po slavnostní přísaze byla spálena komančská vlajka. Úsilí všech Indiánů bylo dnes odměněno naleznutím pokladu, který nám zde s díky zanechal Vinetou, náčelník spřáteleného kmene Apačů. Těsně před zapálením slavnostního ohně jsme se pro Vás stačili vyfotit.