Všem malým Indiánům – na Bouráckém táboře 2015 na shledanou :-)

Druhý ročník Bouráckého tábora je za námi a všem nám po něm zbyla spousta krásných vzpomínek a zážitků. Táborové týpí, totem a truhlu s dýmkou míru jsme pro Vás schovali na příští rok, plody práce všech malých Indiánů tak rozhodně nepřijdou vniveč. Doufáme, že se všem táborníkům na táboře líbilo minimálně tak jako nám, náčelníkům, kteří s Vámi strávili těchto krásných 14 dnů.

Veliké poděkování bychom chtěli vyjádřit všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům, především za jejich důvěru a podporu během samotného tábora. Vzhledem k tomu, že již teď víme, že v tradici Bouráckých táborů chceme pokračovat, chtěli bychom Vás požádat o podporu i v dalším roce. Parta lidí, která se stará o Vaše děti jsou všechno dobrovolníci, kteří mají práci o děti jako koníček v době svých dovolených bez jakéhokoli nároku na odměnu – vyjma úsměvů a spokojenosti Vašich dětí. Sehnat takové lidi je v dnešní době čím dál větší vzácnost. Proto bychom Vás chtěli požádat o pomoc do příštího roku, ať už jen prostým doporučením u Vašich známých nebo jakoukoli formou materiální podpory. Jsem skálopevně přesvědčen, že těch nádherně strávených 14 dní za to stojí.

Veliké díky posíláme všem našim sponzorům, bez nichž by tábor nemohl být tak pestrý a jedinečný.

                                                                                                                                                                          S přáním nádherného zbytku léta Vás zdraví Jindra Habada alias náčelník Hustá Mlha:-)