Na Bouráckém táboře 2016 na shledanou!

Třetí a podle všech zatím nejlepší ročník Bouráckého tábora je za námi a všem nám po něm zbyla spousta krásných vzpomínek a zážitků. Dračí pařátu, stejně jako symobly z minulých let (totem a kalich) jsme pro Vás schovali na posvátném místě na Bouradle, které se stane naším tradičním návštěvním místě. Doufáme, že se všem táborníkům na táboře líbilo minimálně tak jako nám, vedoucím, kteří s Vámi strávili těchto krásných 14 dnů. Již teď se příští rok těšíme na všechny bourácké benjamínky, mazáky a vícnežmazáky a na to, jak si zpátky vykopete svoje arcikamy.

Veliké poděkování bychom chtěli vyjádřit všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům, především za jejich důvěru a podporu během samotného tábora. Již teď víme, že v tradici Bouráckého tábora budeme pokračovat i v dalším roce. Parta lidí, která se stará o Vaše děti jsou všechno dobrovolníci, kteří mají práci o děti jako koníček v době svých studijních prázdnin a dovolených bez jakéhokoli nároku na odměnu – vyjma úsměvů a spokojenosti Vašich dětí. Sehnat takové lidi je v dnešní době čím dál větší vzácnost. Proto bychom Vás chtěli požádat o pomoc do příštího roku, ať už jen prostým doporučením u Vašich známých nebo jakoukoli formou materiální podpory. Jsem pevně přesvědčen, že ty nádherně strávené dny za to stojí.

Veliké díky posíláme všem našim sponzorům, bez nichž by tábor nemohl být tak pestrý a jedinečný.

S přáním nádherného zbytku léta Vás zdraví Bouráci, ti blázni z povolání cheeky