Bourácká parta se sešla, aby otestovala svoje námořnické schopnosti – TĚŠÍME SE NA VÁS!

Parta bouráckých vedoucích se před táborem sešla, aby prověřila své pirátaské kvality na lodích, na škunerech a dalších druzích lodí, se kterými budeme mít tu čast za 14 dnů na Bouráckém táboře. Během tohoto společného víkendu se kromě stavění stěžnů a plachtoví plánoval program a sestavovaly pirátské skupiny – bude to opravdu velký čas, 14 dnů, kdy obyčejný čas se zastaví – nastanou nové dny, nový letopočet, všechno naruby! Bourácký tábor bude opět událostí roku!