Tiskopisy, které je třeba odevzdat v den odjezdu!

V příloze uvádíme tiskopisy, které je třeba odevzdat při nástupu do autobusu příp. je odevzdat osobně při příjezdu do tábora. Upozorňujeme, že se musí jednat o ORIGINÁLY (kontrola z hygienické stanice na toto opakovaně poukazuje). Bez nich nelze táborníka přijmout. Posudek může být použit např. z akce škola v příparodě apod., pokud není starší jednoho roku (tiskopis samozřejmě na konci tábora vrátíme zpět).

Děkujeme, Bouráci.