Doklady, které je třeba mít s sebou při odjezdu!

Vážení rodiče, milí rodinní příslušníci.

V příloze této zprávy přikládám tři dokumenty, které je třeba mít s sebou při odjezdu a odevzdat je vedoucímu dopravního prostředku, který pojede přímo do kouzelnické školy v Bourákovicích. Zdravotní posudek je možno užít z jiné akce (např. škola v přírodě), avšak nesmí být starší dvanácti měsíců. Podepsaný a vyplněný souhlas (třetí příloha) bude sloužit především k tomu, abychom v průběhu tábora mohli fotky malých kouzelníků a kouzelnic zveřejnit na našem webu.