Celý svět je v šoku jakou rychlostí malí cestovatelé pádí kolem světa

Vážení přátelé a kamarádi Bouráckého tábora,

zní to neuvěřitelně, ale ocitli jsme se právě v polovině naší výpravy, během které absolvujeme nespočet dobrudružství. Dnešní námořní kulová bitva, ve které dominovaly naše státy proti pirátům z Jarostova vhkoráje znamenala konec pro některé z nás.. byl to souboj velkého jasu a času. Návratem do budoucnosti jsme zjistili, že se k nám blíží početná skupina Přízraků, která sice sílí, avšak zdá se malá proti naší absolutní přesile. S přízraky my umíme bojovat. Včera se například podařilo Skotům obětovat to nejcennější. Lochneská příšera, národní bohatství tamní, byla obětována, abychom se posilnili a načerpali síly do další plavby. Nebylo to ale zadarmo. Naši bohové, kteří jeli prozkoumat okolí Zikmundovy prérie, nebyli přítomni na včerejším slavnostním nástupu. Naší obrany se tak nečekaně chopil náš souputník, milovník masa a ceylonského čaje Lung Wang, který tasil své samurajské šavle při boji s Démonem, který využil, že naše kavaléry nebyly pod ochranou. Byl to souboj velkého času, třesk střídal třesk, v přímém přenosu všichni byli přítomni epochálního kungfu souboje, kdy Lung Wang pokořil démona na lopatky. Zničehonic se však zjevila podstata zla, která se v okolí bohužel vyskytuje. Démonova babička zasáhla ve chvíli, kdy to nikdo nečekal. Použila své černé magie, u které však nikdo neví, jaký má původ, v čem tkví její síla. To bude zřejmě úkol, který nás čeká v druhém týdnu. Síly démonů mají eminnentní zájem na tom, aby žádná z posádek cestu nestačila absolvovat. My se však nedáme a bavíme se dál, právě skončila herna, během níž táborníci nasbírali zlaťáky a večer nás čeká druhá taneční superdiscoshow. Venku hřmí, ale to je dobré znamení. Bohové nám dávají na vědomí, že zítřejší cesta na dalekou Démonovu Trojvěž je volná.