Dokumenty, které je potřeba mít s sebou na Bourácký tábor

Vážení rodiče a rodinní příslušníci malých táborníků,

v příloze připojujeme dokumenty, které je třeba mít s sebou při odjezdu na tábor. Letos k přiloženým třem dokumentům přibude ještě jeden (vizte níže).

Jako pořadatel zotavovací akce jsme ve smyslu příslušných právních předpisů nuceni dodržovat aktuální právní předpisy v oblasti ochrany zdraví, zejména Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
Dle těchto opatření lze dítě na tábor přijmout pouze za podmínky, že v den odjezdu na tábor prokážete u autobusu:
– že je dítě očkované, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo 14 dnů – doloží se vytisknutou kopií národního certifikátu o dokončeném očkování
 nebo
– vytisknutým Potvrzením o provedeném PCR testu (RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem) ni starším než 7 dnů.

– vytisknutým Potvrzením o prodělaném onemocnění, kdy od prvního zjištění Covidu na základě PCR testu neuplynulo více než 180 dnů.

Při doložení jednoho z výše uvedených potvrzení nebude třeba děti po celou dobu pobytu na táboře nijak testovat. Varianta antigenního testování před a v průběhu tábora je pro nás jako pořadatele natolik technicky a právně problematická, že jsme se rozhodli trvat pouze na třech výše uvedených variantách. Jsme si vědomi toho, že je to pro Vás starost navíc, avšak bez tohoto potvrzení Vám na tábor dítě nemůžeme vzít, jelikož bychom riskovali  vysoké sankce ze strany orgánů veřejného zdraví (hygieny).
Na místě odjezdu nebudou naši vedoucí ani zdravotnice provádět žádné testy.

Přejeme Vám všem pěkný den a budeme se těšit na shledání. Vaši Bouráci.