Zkouška odvahy malých rytířů proběhla úspěšně

Na Bouráckém táboře se včera v noci děly zajímavé věci. Všici totiž byli podrobeni velké zkoušce odvahy, kdy všichni malí táborníci postupně vstoupili do temnoty, kde je čekaly velké nástrahy. Ti nejmenší rytíři tuto zkoušku podstoupili v menších skupinkách, avšak ti starší táborníci ji podstoupili sami. V temnotě na ně čekaly opravdové bestie a zrůdy. Na závěr celé této strastiplné cesty čekal na všechny král Artuš, kterému se na malou chvíli podařilo utéci z Chaosova područí, aby mohl všechny malé účastníky stezky odvahy pasovat na Rytíře Camelotu. Ani zákeřným jezinkám se nepodařilo malé rytíře přivést na zcestí, když svými kouzelnými paprsky zasáhla čarodějnice Yennefer, jak je vidět z některých fotek. Artušovi se tak v nestřeženou chvíli podařilo posílit svoji armádu, která se v příštích dnech střetne se silami zla Trojvěžného údolí. To celá armáda stvrdila podpisem do Bourácké kroniky.