Desátý jubilejní ročník – Bourácký tábor 2022

Vážení a milí příznivci našeho Bouráckého tábora!

Z kraje letošního roku 2022 máme pro Vás skvělou zprávu. Letošní ročík Bouráckého tábora se bude konat v termínu od 13. 7. do 27. 7. 2022, opět na ozkoušeném místě v Hrachově u Sedlčan, s kterým jsme se loni sžili. Čekají nás tedy letos opět skvělé zážitky a to tentokrát na téma, na které jsme se již několik let velmi těšili. Dobou, do které se totiž letos přesuneme, bude období přibližně o 700 let zpět do doby panování českého krále a římského císaře Karla IV., našeho nejslavnějšího panovníka, během něhož české země nejenom vzkvétaly, avšak tato doba byla vrcholem vzdělanosti a erudice, tomuto panovníkovi se podařilo rozšířit české království a ubránit ho před nepřáteli. Na zemském sněmu se pravidelně scházeli nejvyšší členové jednotlivých šlechtických rodů, aby s králem projednávali zemské záležitosti a i my ochutnáme, jak to tito šlechtici měli v této době složité..

Letošní ročník bude navíc okořeněný tím, že se bude jednat o ročník desátý. Přežili jsme tedy úspěšně loňský přelomový ročník a letos se vrátíme na tábor zpět na 14 dnů (loni se nám podařilo vyjednat pouze dnů 12). V průběhu jara budeme průběžně zveřejńovat aktuality a co nás letos čeká. Již nyní se všichni moc moc moc těšíme!

Krásné a příjemné první dny nového roku 2022 Vám přejí Bouráci a kolektiv.