Ovládni svůj drakkar

Vikingský zápisník – pondělí 17.7.2023

Čtvrtý den byly příznivé vlny a tak plhy vyrazily za nákladem vikingských zbraní, které ležely na dně moře. Plhy si z dřeva a lanoví vytvořily své vlastní drakkary. Desmani měli za úkol kormidlovat, veslovat, sbírat zbraně, útočit na ostatní a léčit se a to všechno najednou. Po vybrání většiny zbraní byl navíc objeven poklad v podobě hybridních zvířat, která posilují jejich rychlost, útočnou a obrannou sílu. Odpolední a večerní program se konal v rámci jednotlivých plhů, malé plhy byly u vlhkoráje a velké se věnovaly vybijené a volejbalu. Následné noční nabírání sil bylo přerušeno noční hrou, při které museli desmani dokázat, že znají vikingské a stolové pojmy i kdyby je o půlnoci probudili.