Přístaviště Popelíky poblíž brouzdaliště Orlík

Vikingský zápisník – středa 19.7.2023

Dopoledne plhy vyrazily do tržiště Kattegat. Zde musely s obchodníky směnit posbírané zbraně, helmy a obleky za Bourácké šušně. Nebylo to ovšem tak jednoduché, jelikož po okolí tržiště se pohybovali piráti, kteří desmanům výrazně stěžovali možnost získat zboží na směnu. Odpoledne byl naplánován výlet na přehradu Orlík, který se mimořádně vydařil. Na tomto orlickém brouzdališti v přístavišti Popelíky byla totiž luxusní voda a také počasí se vydařilo. Kvůli časově náročnějšímu přesunu desmanů zpět do souostroví Bourosson byl aetestup posunut do večerního programu. Kvůli tomu, že se naší expertce na počasí – Ghaleesi, za oběda probuzené – nepodařilo odvrátit lehkou průtrž mračen musel nakonec Aetestup nakonec proběhnout pod střechou. Díky tomu jsme ale mohli připojit i pohyby drakkarů po magické mapě, takže desmani odcházeli na kutě s aktuálními informacemi.