Celotáborová hra začíná!

Do tábora sice máme ještě pár dnů, ale některé věci, které ovlivní táborové dění se již udály. Včerejším výročím upálení Mistra Jana Husa se dění našeho tábora přesunulo do roku 1415. Část družiny, která Mistra Jana doprovázela do Kostnice se oddělila a zůstala v Čechách, konkrétně na Vysočině v historické osadě Kletečná. Poslední schůzka Mistra Jana s jeho družinou proběhla na hradě Orlík, který během tábora také navštívíme. Této skupině Mistr Jan svěřil do opatrování vzácné předměty, mezi nimiž jsou vlastnoručně psané Husovy listy a starý kalich, který bude symbolizovat náš pobyt na táboře a který budeme muset během 14 strávených dnů hlídat a chránit před nájezdy Křižáků.