První chvíle táborové posádky

Hned po příjezdu a ubytování táborníků se všem malým husitům představili oddíloví vedoucí a děti se seznámili s táborovým prostředím. Malí husité během dne nelenili a vymysleli si název své družiny a pokřik, kterým se prezentovali na prvním oficiálním husitském nástupu. Na něm se děti seznámili s hejtmany posádky Jiříkem Peckou z Bratronic, Jindřichem Hynkem z Libušína a Miroslavem Želivským. Táborová posádka se ocitla v 15. století v časech husitské reformace a vytvořila 4 družiny: Boží Bojovníky, Šiškovce, Kalíšky a Křižáky. O táborníky se budou starat osvědčené zdravotnice pod vedením Renči Manči z Trocnova. Jednotlivé družiny budou mít za úkol projít trasu přes známá husitská města a hrady z Kladna až do Kletečné.

Při první hře se malým husitům podařilo v hlubokých lesích kolem Kletečné najít skryté čtyři vzácné artefakty. Bronzový kalich – symbol husitů, poslední zápisky Mistra Jana z Kostnice, vzácnou mapu Kletečné a okolí z období reformace a legendární bojový cep, kteří husté používali při svých spanilých jízdách. Za odměnu dostal každý táborník táborové triko s odznáčkem dráčka bouráčka 🙂 Tyto předměty budou mít za úkol táborníci střežit až do příjezdu samotného Jana Žižky, který posádku zkontroluje a zhodnotí, jestli je hodna nasazení do boje proti zikmundovým křižákům.

Dnes dopoledne si každá družina vyrobila svojí vlastní vlajku, představivost jednotlivých členů posádky nás všechny mile překvapila. Po večerním nástupu se s vyrobenými vlajkami družiny vyfotí a výsledek se budeme snažit na stránky dát co nejrychleji.

PLÁN CELOTÁBOROVÉ HRY – HUSITI