Slavné vítězství

Jak jsme předpokládali, křižáci při svém tažení proti husitské rebelii napadli ve středu pozdě večer i naši osadu. Křižácké vojsko zahájilo svůj útok prvním velkým náporem za pomoci zikmundových dělových salv. Ten se nám se štěstím podařilo odrazit. Malí husité srdnatě hájili naše táborové artefakty, které nám Mistr Jan Hus svěřil. Všechny táborové družiny bránily naši osadu, vzájemně si pomáhaly, když raněné odnášeli na nosítkách a vězení, do kterého polapené křižáky odváděli, praskalo ve švech. V klíčové fázi bitvy se však na bitevním poli zjevil samotný Zikmund, který nejenže osvobodil všechny křižáky, ale dokonce se mu podařilo ukrást naší táborovou vlajku. Husité tedy zformovali své šiky a vydali se Zikmunda pronásledovat. Po dramatickém boji nakonec Zikmund padl a husité mohli zpět slavnostně pověsit svoji táborovou vlajku.

Během včerejšího dne se na obloze objevily první mraky, což nám ovšem vůbec nevadilo, družiny pomáhaly při přípravě slavnostního závěrečného ohně, během kterého nás navštíviil samotný Jan Žižka na svém koni i s družinou. Ukořistěná křižácká vlajka shořela na hranici a táborníci mohli jednookému hejtmanovi předat Husovy listy, které mu slavnostně předali.

Dnes na děti čekalo vyvrcholení naší celotáborové hry. Souboj to byl velmi vyrovnaný, sladké ocenění však nakonec nemine žádného táborníka. Večer nás čekají závěrečné husitské hudební slavnosti, všichni budeme určitě tancovat až do pozdního večera.

Příprava slavnostního závěrečného ohně