První zasedání Zemského sněmu právě proběhlo!

Vážení přátelé Bouráckého tábora, vítejte na naší jízdě 14.stoletím! Právě jsme se ocitli ve dvacátých letech, kdy českým zemím vládl zemský hejtman Jindřich z Lipé. Tento slovutný rytíř a šlechtic, který sídlil v Brně, řídí zasedání nejslavnějších osmi šlechtických rodů, které se sešly za tím účelem, aby potvrdili nároky Lucemburků na český trůn. Co však nikoho nepřekvapí, že český král Jan Lucemburský se sněmu prozatím neúčastní, jelikož jako slavný král „cizinec“ se v českých zemích nenachází a radši cestuje po Evropě a účastní se rytířských klání. Jeho mladý syn, tč. zatím markrabě moravský, budoucí císař Karel IV. se nachází na francouzském dvoře, kde se mu dostává prvotřídního vzdělání. Jindřicha z Lipé na sněm doprovází slavná vdova po dvou králích Eliška Rejčka, která jej svou krásou zcela ohromila a potvrdila svůj status milenky č.1. Zemskému sněmu dále předsedají známý rybníkář, kejklíř, elegán, šlechtic Jakub Madlafín ze Selčan a Jiřík Pecka z Pecky. Nemůže samozřejmě chybět ani legendární kat Mydlář, který dohlíží na kázeň a disciplínu malých pážat. Během dnešního dne si pážata tvoří své erby, kterými se budou na večerním sněmu prezentovat a co víc v očekávání je příjezd člena císařského dvoru Karla IV. slavného pěvce a trubadúra Waldemara. Jsou to pěkné časy!