Bourácký tábor přivítal návštěvu z Karlštejna

Vážení přátelé, na táboře běží věci jak mají a malá pážata se opravdu činí. Včera si během dne ozdobili ERB, který je znakem jejich šlechtického rodu, fotky se pokusíme na web dát co nejrychleji. Současně se ovšem na našem sněmu podařilo přizvat člena nejužšího dvorského úřadu, královského pěvce Waldemara, který zapěl píseň, jež samotnému Karlu IV. zapěl na jeho první svatbě s Blankou z Valois. Na naší každodenní večerní slavnostní seanci jsme tak pážatům zapěli píseň, kterou jistě všichni znáte a můžete si ji zazpívat i s námi.